Όροι και συνθήκες εργασίας

Δωρεάν επιτόπου επίβλεψη και τελικός έλεγχος του έργου.
Στέλνουμε προσφορές μέσα σε 3-4 εργάσιμες ημέρες.
Ο πελάτης μπορεί να παρακολουθεί το έργο, προκειμένου να ενημερώνεται για τις ώρες εργασίας και το κόστος των υλικών.

Σχετικά με το έργο:

Η συμφωνία βασίζεται στην προμέτρηση εργασιών και έχει σταθερή τιμή. Οι πελάτες μας είναι πάντα ενημερωμένοι όσον αφορά τον εκτιμώμενο αριθμό των ωρών εργασίας.

Σχετικά με τα υλικά:

Μας παρέχεται 00-00 % έκπτωση από τις  μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και, κυρίως, αγοράζουμε τα υλικά σε καθημερινή βάση, προκειμένου να είστε σε θέση να παρακολουθείτε  την ακριβή κατανάλωση. Διαθέτουμε επίσης % έκπτωση στο κόστος αγοράς των υλικών. Ο πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να αγοράσει ο ίδιος τα υλικά. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βοηθήσουμε στην επιλογή των βασικών υλικών, καθώς και στην προμέτρηση των εργασιών και των υλικών που θα χρειαστούν για το έργο. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το  15 έως 20% του απρόβλεπτου κόστους. Η ομάδα εργασίας θα εργαστεί  μόνο στο έργο σας μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Εγγυόμαστε γρήγορη και προσεγμένη εργασία.

Όροι Πληρωμής:

Μετά την τρίτη εργάσιμη ημέρα στέλνουμε ένα τιμολόγιο βάσει της αμοιβαίας συμφωνίας. Σε εκτεταμένα έργα στέλνουμε τιμολόγιο κάθε δύο εβδομάδες. Το συνολικό ποσό των τιμολογίων δεν υπερβαίνει το 80% του τελικού κόστους. Έτσι ο πελάτης διατηρεί το 20% του συνολικού ποσού χρέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.