Χρωματισμοί

  • Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών
  • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών
  • Εργασίες χρωματισμών ξύλινων επιφανειών (λούστρα, λάκες, κλπ)
  • Τεχνοτροπίες σε τοίχους
  • Τοποθέτηση ταπετσαριών