Arbeidsforhold: vilkår

Kostnadsfri befaring og sluttkontroll
Vi sender tilbud innen 3-4 virkedager
Kunden kan se arbeidets fremgang for å holde orden på arbeidstiden og materialkostnader

Om prosjektet:

Avtalen vil være basert på forhåndsregning av arbeidsmengden og kunden vil få en fast pris. Våre kunder vil alltid være up-to-date med estimert antall arbeidstimer.

Om materialene:

Vi får en 00-00% rabatt fra de største bedriftene innenfor varehandel og, viktigst av alt, vi kjøper materialer på en daglig basis, slik at våre kunder er i stand til å holde oversikt over det nøyaktige forbruket. Det er også en % rabatt på kjøp av materialer.
Kunden kan også kjøpe materialer selv. I dette tilfellet kan vi hjelpe med valget av materialene, samt regning på mengder av arbeider og materialer som vil være nødvendig for prosjektet.

15% – 20% av eventualiteter (uforutsette kostnader) er ikke inkludert i prisen.

Arbeidsmannskapet jobber kun på prosjektet deres til oppdraget er ferdigstilt.

Vi garanterer rask og nøyaktig arbeid.

Betalingsbetingelser:

Etter den tredje virkedagen vil vi sende en faktura, som er basert på gjensidig avtale med kunden. For lengre prosjekter sender vi en faktura annenhver uke. Den totale summen på fakturaene vil ikke overstige 80% av den endelige prisen. På denne måten vil kunden holde tilbake 20% av den totale kostnaden til ferdigstillelsen.