Riving og opprydding

  • Vi påtar oss små nedrivingsoppdrag.
  • Vi påtar oss rengjøring av arbeidsplasser, boliger, kontorer, etc.